disky
0 ks / 0,00 EUR
Slovensko    Česko
Ako nakupovať | Kontakt | Obchodné podmienky | Partneri   
disky Všetky disky Kvalitné disky

 

Obchodné podmienky

1. Súkromné objednávky

Objednávky je možné realizovať cez internetový obchod, e-mailom, telefonicky, alebo faxom.

2. Firemné objednávky

V prípade, že daňový doklad vystavený na firmu musí mať objednávka písomný charakter. Firemná objednávka musí obsahovať obchodný názov firmy, presnú adresu, IČO, DIČ a meno objednávajúceho.

3. Termín dodania tovaru

Pokiaľ mame tovar skladom  je doba dodania obvykle do 24h.  Pokiaľ je tovar na sklade výrobcu je dodacia doba obvykle 3 - 10 pracovných dní. Pokiaľ nie je tovar vyrobený, bude dodacia doba oznámená zákazníkovi individuálne. Spoločnosť Diskyapneu. si vzhľadom na vyťaženosť logistiky jednotlivých výrobcov vyhradzuje právo na zmenu dodacieho termínu. Termíny dodania nie sú záväzné, podliehajú potvrdeniu a majú iba informatávny charakter.

4. Záloha na  špeciálne objednávky

Pri objednávke   tovaru vyrábaného  na zakázku a nie skladovy tovar je zákazníkovi vystavená predfaktúra . Pri Odstúpení zákazníka od zmluvy je táto záloha nevratná.

5. Doprava

Dopravu tovaru k zákazníkovi hradí predavajuci  pri nákupe tovaru, ktorého hodnota prevyšuje sumu 500€. Táto služba je poskytovaná zákazníkom zdarma na území SRa CR prostredníctvom kuriérskej spoločnosti.                             Prepravny poplatok 5,-€.

6. Platba za tovar

Možné spôsoby úhrady za tovar sú:

a) platba v hotovosti pri prebratí tovaru

b) platba vopred - prevodom na účet

c) dobierka

7. Technické parametre dodávaného tovaru

Hodnota ET je určená presnými aplikáciami na daný typ auta, ktoré nám poskytujú výrobcovia kolies. Všetky doporučenia sa týkajú neupravených sériových automobilov s továreňskou výbavou. Prípadné dodatočné úpravy na aute je nutné napísať do poznámky pri kúpe kolies.

Disky sú náchylné k deformácii v dôsledku nárazu. Disky spolu s pneumatikami profilového čísla 40 a nižšie uz vyžadujú opatrnú jazdu. Najmä nerovnosti, výtlky, diery v asfalte môžu spôsobiť deformáciu disku bez toho aby sa jednalo o výrobnú vadu. Disky spolu s pneumatikami profilového čísla 35 a menej doporučujeme používať výhradne na kvalitných cestách bez nerovností.

7a. Montáž dodaného tovaru

Montáž pneumatík a diskov na vozidlo sme byť prevedená iba v odbornom servise s adekvátnym vybavením. Montážou pneumatík na disk bez potrebného vybavenia má za následok stratu záruky. Montáž diskov na vozidlo, resp. dodaného kompletu sme byť vykonaná bez odborného servisu iba za predpokladu, že je k dizpozícii nasledovné náradie:

 - montážny kľúč

 - zdvihák

 - momentový kľúč

Skrutky/matice k diskom je najprv potrebné ručne nasadiť, s montážnym kľúčom bez použitia sily naskrutkovať (použitie väčšej ako obvyklej sily na bezproblémové utiahnutie skrutky / matice je neprípustné) a na záver dotiahnuť na predpísaný moment stanovený výrobcom vozidla . Svojvoľným zaťahovaním skrutiek bez momentového kľúča sa vystavujete riziki poškodenia závitu na vozidle, resp. poškodeniu montážneho materiálu.

8. Prevzatie tovaru

Objednaný tovar je možné prevziať osobne na našej adrese, alebo je tovar doručený kuriérskou službou  Doporučujeme tovar pri preberaní riadne skontrolovať (množstvo a kvalita tovaru, technické parametre, prislušenstvo). Akékoľvek poškodenie alebo chýbajúce súčasti je zákazník povinný okamžite nahlásiť kuriérovi, ktorý s ním spíše škodový protokol. Na neskoršie reklamácie množstva a špecifikácie dodaného tovaru nebude bez existujúceho škodového protokolu braný zreteľ. Všetky zásielky od nás odchádzajú riadne zabalené a skontrolované.

9. Záruka 24 mesiacov

Výrobca / predajca plne zodpovedá za výrobné a materiálové závady v zmysle ustanovení Občianskeho alebo Obchodného zákonníka a to po dobu 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neoprávneným zásahom, v dôsledku použitia tovaru k inému ako určenému účelu, nevhodným skladovaním, mechanickým poškodením, ktoré nie je spôsobené optrebením vzniknutým pri obvyklom používaní, vystavovaní výrobku nadmernému zaťaženiu, živelnými pohromami alebo vyššou mocou. .

10. Reklamácie

Reklamácie sa riadia Občianskym Zákonníkom, Obchodným Zákonom na ochranu spotrebiteľa. Tovar určený na reklamáciu môžete doručiť osobne na našu adresu, poslať poštou, alebo prepravnou službou (neakceptujeme zaslanie reklamovaného tovaru dobierkou). Reklamovaný tovar musí byť čistý a musí byť k nemu priložený doklad o kúpe a kópia dokladu o odbornej montáži v pneuservise. Pokiaľ reklamujete disky, alebo pneumatiky je potrebné z nich odstrániť všetky súčasti, ktoré neboli zakúpené u nás. Reklamačná doba začína plynúť dňom doručenia tovaru na našu adresu. Počas reklamačnej doby nie je možné zapožičať zákazníkovi náhradný tovar. Pri reklamácii disku poničeného v premávke prosím berte na zreteľ fakt, že stav našich ciest je niekedy nevyhovujúci a pre nenávratné poškodenie diskov stačí niekedy prejsť neprimeranou rýchlosťou jednu nerovnosť. Toto platí najmä u diskov s pneumatikami nižšieho profilového čísla.

11. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Ak je kupujúci fyzická osoba - objednávka vykonaná prostredníctvom internetového obchodu má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku. V zmysle §12 zákona č. 266/2005 Z.z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a nebezpečie kupujúceho. Tovar nesmie byť použitý a musí byť nepoškodený. Tovar musí byť doručený predávajúcemu kompletný so všetkým príslušenstvom a dokladom o kúpe. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na účet a to najneskôr do 14 pracovných dní od obdržania tovaru.

Kúpa tovaru, kde je konečným príjemcom firma / podnikateľ sa neriadi občianskym zákonníkom a v tomto prípade nie je možné od kúpnej zmluvy jednostranne odstúpiť.

V prípade vrátenia tovaru odstúpením od kúpnej zmluvy fyzickej osoby vzniká nám ako predajcovi nárok na úhradu poštovného a balného, o ktorého sumu bude ponížená celková vrátená suma.

12. Ochrana dát

Prevádzkovateľ stránky http://www.diskyapneu.sk/  je firma  Käppler Disky a Pneu. Prevádzkovateľ prehlasuje, že všetky údaje osobnej povahy získa od zákazníkov a nedá k nahliadnutiu tretím osobám a bude ich využívať výlučne pre svoje potreby.

13. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s podmienkami predaja, všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

 
 
 

DISKYAPNEU Zvolenska 91 SK - 98553 Mytna Tel: +421 915/656915 mail: info@diskyapneu.sk